GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


Hazırlanan bu gizlilik sözleşmesi yalnızca www.oyunrozeti.com adresine aittir.

Bu Gizlilik Sözleşmesi [OYUN ROZETİ], ile bu sözleşmeyi kabul eden birey veya kuruluş ve kullanıcı arasındadır.


Toplanan Bilgiler


1.1. Şirket, kullanıcıdan alınan kişisel bilgileri (ad, e-posta adresi, telefon numarası vb.) toplayabilir.


1.2. Otomatik olarak toplanan veriler arasında kullanıcının cihazıyla ilgili bilgiler (IP adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi vb.) bulunabilir.


Bilgi Kullanımı


2.1. Toplanan bilgiler, hizmetlerin sunulması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, iletişim ve pazarlama amaçlarıyla kullanılabilir.


2.2. Şirket, toplanan kişisel bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmayıp, satmayacaktır. Ancak yasal yükümlülükler veya izin verildiğinde istisnai durumlar söz konusu olabilir.


Veri Güvenliği ve Depolama


3.1. Şirket, toplanan bilgilerin güvenliğini sağlamak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlemleri alır.


3.2. Kullanıcı, İnternet üzerinden iletilen bilgilerin güvenliğini tam olarak garanti edemeyeceğini kabul eder.


Çocukların Gizliliği


4.1. Şirket, 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamaz.

 

Çerezler ve İzleme Teknolojileri


5.1. Şirket, çerezler ve benzeri izleme teknolojilerini kullanabilir. Kullanıcı, bu teknolojileri reddetme veya yönetme seçeneklerine sahiptir.


Kullanıcı Hakları ve Detaylar


6.1. Kullanıcı, kişisel bilgilerini güncelleme, düzeltme veya silme hakkına sahiptir.


6.2. Kullanıcı, pazarlama iletilerini almayı reddetme hakkına sahiptir.


Değişiklikler 


7.1. Şirket, Gizlilik Sözleşmesini zaman zaman güncelleyebilir. Değişiklikler hakkında Kullanıcıyı bilgilendirecektir.


Uygulanabilirlik

 

8.1. Bu Gizlilik Sözleşmesi, Şirket'in web sitesi veya uygulamasıyla ilişkili tüm hizmetler için geçerlidir.

Anasayfa Kategoriler 0 Favoriler Hesabım
Kategoriler
Favoriler
Loading...