KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Bu Kullanıcı Sözleşmesi [OYUNROZETİ.COM] ile bu sözleşmeyi kabul eden birey veya kuruluş arasında akdedilmiş sayılır.


Sorumluluklar


1.1. Kullanıcı, Şirket tarafından sunulan hizmetleri yasal amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul eder

.
1.2. Kullanıcı, sağladığı kişisel bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder.


1.3. Şirket, [OYUNROZETİ.COM]  kullanıcının sağladığı bilgilerin gizliliğini koruma konusunda çaba sarf edecektir.


Hizmetler 


2.1. Kullanıcı, Şirket tarafından sunulan hizmetleri yasalara ve düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmalıdır.


2.2. Kullanıcı, Şirket'in web sitesini veya uygulamasını kötüye kullanmamayı taahhüt eder.


Mülkiyet Hakları


3.1. Şirket'e ait olan veya lisanslandırılmış olan tüm içerik, logo, ticari marka vb. materyallerin fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir.


3.2. Kullanıcı, Şirket'in önceden yazılı izni olmadan bu materyalleri kullanamaz veya çoğaltamaz.

 

Sorumluluklar


4.1. Şirket, herhangi bir hizmet kesintisi, veri kaybı veya diğer zararlardan sorumlu değildir.


4.2. Kullanıcı, Şirket'in web sitesinin veya uygulamasının kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket'i sorumlu tutmamayı kabul eder.


Sözleşmenin Feshi


5.1. Her iki taraf da, önceden bildirimde bulunmaksızın, Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir.


Uyuşmazlıklar ve Çözümleri


6.1. Bu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde [Çözümleme Yolu] yöntemi tercih edilecektir.

Diğer Hükümler

7.1. Bu Sözleşme, taraflar arasında yapılan tüm anlaşmaları ve taahhütleri içermektedir.

Anasayfa Kategoriler 0 Favoriler Hesabım
Kategoriler
Favoriler
Loading...